Z dostępnych danych statystycznych w sposób jednoznaczny i nie ulegający wątpliwości wynika, że polski sektor takich usług, jak chwilówki oraz inne szeroko rozumiane pożyczki pozabankowe znajduje się obecnie w stadium niezwykle dynamicznego rozwoju. Można zresztą skonstatować, że ta sytuacja trwa już od dłuższego czasu, a mianowicie mniej więcej od roki 2010. To właśnie wtedy w obrębie polskiego sektora pożyczek pozabankowych nastąpił swoisty przełom, w rezultacie którego firmy działające w tej branży zaczęły się rozwijać w tempie, którego wcześniej nie notowano.

Jakie są jednak właściwe przyczyny tej sytuacji i co takiego się stało, że obecny sektor pożyczek pozabankowych rozwinął się tak bardzo, iż aktualnie praktycznie w ogóle nie przypomina tej samej branży z początków jej istnienia w polskich realiach rynkowych? Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco bliżej i postarajmy się udzielić możliwie jak najbardziej wyczerpujących odpowiedzi na powyższe pytania.

Przyczyny rozwoju polskiego sektora szybkich pożyczek

Specjaliści są zgodni co do tego, że właściwym „źródłem” rozwoju sektorów pożyczek pozabankowych na całym niemal świecie był globalny kryzys finansowy, który w roku 2007 wybuchł w Stanach Zjednoczonych. Nie jest żadną tajemnicą fakt, że do powstania kryzysu w największym stopniu przyczyniły się amerykańskie instytucje bankowe, które przez wiele lat prowadziły ryzykowną i lekkomyślną politykę finansową. Po zażegnaniu kryzysu w wielu dziedzinach nastąpiły radykalne przemiany. Przede wszystkim, kondycja finansowa ogromnej większości banków, nie tylko w Stanach Zjednoczonych ale również w krajach europejskich, uległa znaczącemu pogorszeniu.

Wiele potężnych banków było nawet zmuszonych ogłosić swoją upadłość. Tutaj najlepszym, sztandarowym wręcz przykładem może być amerykański Lehman Brothers. Oprócz tego nastąpiły jednak również inne zmiany. Banki na całym świecie zostały zmuszone przez rządy swoich państw do wprowadzenia licznych obostrzeń i różnego rodzaju dodatkowych ograniczeń w prowadzonej przez nie polityce kredytowej. W ten sposób, dostęp do kredytów świadczonych przez banki stał się znacząco utrudniony, a w przypadku naprawdę dużej liczby klientów po prostu praktycznie niemożliwy. W ten sposób można stwierdzić, że w realiach szeroko rozumianej branży pożyczek pojawiła się spora luka: byli klienci zainteresowani pożyczkami, a więc istniał popyt, jednak nie było odnotować faktu istnienia wystarczającej podaży.

Ta sytuacja stanowiła znakomitą okazję dla firm pozabankowych, oferujących takie produkty jak na przykład chwilówka. Okazja została skrzętnie wykorzystana przez podmioty działające w obrębie pożyczek pozabankowych, w rezultacie czego od kilku lat możemy obserwować naprawdę dynamiczny rozwój całej polskiej branży szybkich pożyczek. Rozwój ów jest zauważalny nie tylko w zakresie parametrów obrazujących na przykład obroty sektora lub liczbę klientów. Zauważalny jest również fakt, że firmy pozabankowe czynią swoje oferty coraz bardziej atrakcyjnymi pod względem finansowym a także sukcesywnie wprowadzają nowe rozwiązania, takie jak na przykład długoterminowe pożyczki ratalne.